Andersson, Arkitekt White

OlofssonYlvaresize-150x150Talare: Ylva Andersson
Titel: Arkitekt White

Citat:”Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus.

Presentation 2016:
Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär
Belysande av goda exempel från innovativa bostäder, arkitektur och positiva rum.

Presentation 2015/Dag 2:

Trygghetsboende i Rambergsstaden
White har tillsammans med byggföretaget FO Pettersson fått en markanvisning i stadsutvecklingsområdet Rambergsstaden i Göteborg för att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB och Göteborgs Stad.

Ylva Olofsson är arkitekt med 15 års erfarenhet av både tidiga och sena skeden. Ylva är utbildad arkitekt Chalmers och inredningsarkitekt på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Ylva jobbar som handläggande och ansvarig arkitekt främst med projekt inom vård och bostäder men har bred kompetens inom många andra områden. Ylva ansvarar sedan ett antal år  tillsammans med Susanne Clase för marknadsområdet bostäder för äldre på vårt Göteborgsskontor och arbetar till stor del med den typen av projekt. Ylva har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

White-logga1