Andersson, tekn Dr & Arkitekt, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

morgan-andersson_smallTalare: Morgan Andersson
Titel: Tekn Dr. Arkitekt SAR/MSA – Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

Citat:”Boende för äldre – bygger vi verkligen vad brukarna efterfrågar?

Presentation 2015/Dag 2:

Boende för äldre – planering och användning
Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida brukare att ha? Vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers pågår forskning kring äldres boende med fokus på framtida lösningar.

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

Morgan Andersson arbetar som utvecklingsledare på Göteborg Stad Lokalförvaltningen parallellt med uppdraget som gästforskare vid CVA (Centrum för Vårdens Arkitektur). Han har sedan 1995 varit verksam som arkitekt; sedan 1997 med FoU-frågor inom fastighetsförvaltning och byggnation av vård- och omsorgsfastigheter inom Göteborgs Stad och sedan 2009 inom  forskningsverksamheten vid institutionen för arkitektur på Chalmers.