Bjelke, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospita

borje_bjelkeTalare: Börje Bjelke
Titel: Prof., M.D., Ph.D., Overlege, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospital
and Div. of Medicine and Laboratory Sciences, University of Oslo

Citat: I mitt dagliga kliniska arbete på minnesmottagningen ser jag resultatet av riskfaktorhantering och åldersoptimering ur medicinsk synvinkel. Åldersoptimering är dock så mycket mera än de rent medicinska aspekterna och där kommer vår globala livssituation in. Detta innebär att vi måste ha ett “hem” som tillfredsställer vårt behov som äldre. Fysiskt anpassad, säkert ur fysiska och juridiska aspekter, socialt anpassat, kulturell närhet, individuell flexibilitet samt att det skall vara “kul” att komma hem och att få besök. Jag vill gärna, som specialist i geriatrik, bidra med mina medicinska kunskaper till att skapa denna hemmiljö.

Presentation 2016:

Åldersoptimering – perspektiv på en åldrande befolkning

Det FRISKA åldrandets myter kontra åldrandets förändring över tiden. Varför är det så svårt att förutse åldersförändringar? Åldrandets karraktär förändrar sig och vi vet bara hur åldrandet såg ut tidigare och hur det ser ut idag men inte hur morgondagens åldrande ser ut i generationer framöver.

För att uttrycka det här på ett konkret och jordnära sätt:

När min far var lika gammal som jag är så var han mycket “äldre” än jag är och frågan är hur “gammal” min son kommer att vara när han är lika gammal som jag är? Kommer han dessutom att kunna fördröja sitt “friska” åldrande ytterligare? Mitt svar på det är: JA!

Det är ingen sjukdom att födas. Det är ingen sjukdom att dö. Däremellan kan vi påverka vår livskvalité till ett optimalt friskt åldrande. I detta scenario ingår att vi kan bo “hemma” i vår bostad där vårt hem anpassar sig med i relation till vår livssituation.

Bakgrund:        Börje har sin vetenskapliga bakgrund i grundforskning inom hjärnans biokemiska signaltransmission, med avhandling vid Karolinska Institutet. Egen forskningsgrupp med fokus på experimentella hjärnskador och funktionell återhämtning med utnyttjande av MRI/fMRI och nanoteknologi. Därefter specialist i geriatrik och professor i geriatrik vid Universitetet i Oslo efter att ha byggt upp geriatriska enheter i Sverige och Norge. För närvarande också medlem i regionala etiska kommittén, styrelsemedlem i Norsk geriatrisk förening och ordförande i Norsk Selskap for Aldersforskning där vi bl.a. ansvarar för vår nordiska kongress i gerontologi (NKG24) 3-5 maj 2018 i Oslo.