Borthen, VD Norske Helsehus

Talare: Tore Borthen
Titel:
VD Norske Helsehus

Citat:   ”Fastighetsutveckling för ett hållbart, smart och aktivt liv”

Presentation 2016:
När generation födda 68 fyller 68 vad gör vi då? Vi måste förnya och hitta en hållbar modell där välfärdsstaten behöver ändras för att möta ”The Silver Tsunami”. Den som har resurser och möjligheter måste ta ansvar för sin hälsa och för att leva ett hälsosamt, aktivt och bra liv så länge som möjligt för egen räkning. Goda samhällen som är säkra, ger social gemenskap och underlättar ett aktivt liv där teknik och kunskap kan vara stöttepelarna för en övergång till en hållbar livsstil. Kan vi baserat på kunskap och vision skapa en smart och nytänkande sätt att möta det som framtida pensionärer vill ha och behöver?

Bakgrund:
Norske Helsehus är ett specialiserat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och driver fastigheter och livsmiljöer anpassade vård och äldreboende. Vi är en innovativ aktör som interagerar med det lokala samhället, forsknings- och utvecklingssamhällen, företag, volontärer och invånare för att skapa aktiva och säkra byggnader eller stadsdelar med en lång hållbarhet.

no_helsehus