Carsten, Arkitema

carsten_arkitemaTalare: Thomas Carsten, Arkitema
Titel: Partner / Kreativ leder / Arkitekt maa, NAL

Citat: ””

Deltagande 2017: Omvärldsbevakning
I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området?

Bakgrund:

Thomas Carstens er partner i Arkitema og knyttet til kontoret i Oslo. Tho-mas har, i løpet av årene, beskjeftiget seg med hele fagets bredde fra bolig-bygg, syke- og omsorgsbygg, næringsbygg, sportsfasiliteter og hotellbygg, til renovering, restaurering og transformasjon. Han har dessuten vært Arki-temas faglige leder på området bærekraft.
Thomas er en allsidig arkitekt som behersker alle fagets disipliner. Hans rolle i en byggesak er preget av både stort overblikk og sans for detaljer, som utgjør hele forskjellen.
Thomas Carstens høye faglige nivå og pragmatiske sans for mulighetsrom-met i ethvert prosjekt har gjort ham til en verdifull samarbeidspartner for Arkitema sine mange store kunder. Han har blant annet vært kreativ pro-sjektutvikler og ansvarlig prosjektleder for Realeas prisbelønte restaure-rings- og nybyggingsoppgave av Nr. Vosborg.
I tillegg til dette har Thomas vært ansvarlig for flere store og mindre bolig-prosjekter, herunder omsorgsboliger. Thomas har i tillegg vært ekstern lektor ved Arkitektskolen Aarhus, og han er utvalgt av DAL/AA som fag-dommer ved en rekke arkitektkonkurranser. Thomas Carstens mottok i 2010 Eckersberg Medaljen.