Clase, Arkitekt White

Susanne-Clase_small-150x150Talare: Susanne Clase
Titel: Arkitekt White

Citat:”Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus.

Deltagande 2017: Arkitektur /Design
I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? 

Presentation 2016:
Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär
Belysande av goda exempel från innovativa bostäder, arkitektur och positiva rum.

Presentation 2015/Dag 2:

Trygghetsboende i Rambergsstaden
White har tillsammans med byggföretaget FO Pettersson fått en markanvisning i stadsutvecklingsområdet Rambergsstaden i Göteborg för att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB och Göteborgs Stad.

Susanne Clase har en bred erfarenhet av olika slags projekt i alla skeden. Just nu jobbar hon mycket med projekt inom vårdsektorn. Sedan ett par år har Susanne intresserat sig särskilt för området boende för äldre. Hon leder den grupp på kontoret som aktivt arbetar för att bygga upp och sprida kunskap inom området och att skapa möjligheter för projekt. Tävlingsvinster har lett vidare till spännande projekt. Som lärare på Chalmers mastersprogram för arkitekter i kursen Residential Healthcare har hon ett intressant utbyte av idéer med forskare och studenter.

White-logga1