Debo, Head of LeisureCare University, Seattle/US

JoAnn-Debo_small-150x150Talare: JoAnn Debo
Titel: Development Manager, Head of LeisureCare University, Seattle/US

Presentation 2016:

Award – Presentation från resa till Leisure Care University, Seattle
2015 års stipendiater presenteras. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Hemsö, Chalmers Tekniska Högskola och CLA Sweden AB.

Presentation 2015/Dag 2:

Innovative Education and Practice for Senior Living Industry
LesiureCare University – a new way of thinking about training professionals in the Senior Living Industry in US!
Observera att föredraget hålls på engelska

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small