Eberil, Seniorgården

Nils_Eberil_150Talare: Nils Eberil, Seniorgården AB
Titel: Avdelningschef Seniorgården AB, Region Väst

Citat: ””

Deltagande 2017: Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige

Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal olika perspektiv och goda exempel på koncept speciellt utvecklade för målgruppen seniorer.

Bakgrund:

Nils har varit ansvarig för Seniorgården i regionen sedan 2012. Nils har arbetat med bostadsrelaterade frågor för äldre sedan 2007. Nils arbetade tidigare vid Bostadsbolaget där han bland annat utvecklade och implementerade konceptet Majviken – Next Step Living tillsammans med Next Step Group. Nils har också arbetat på Stadsledningskontoret, Senior Göteborg med projektet eSenior.

På Seniorgården arbetar Nils aktivt med att initiera och utveckla nya seniorbostadsprojekt.