Eiken, VD Mäklarsamfundet

ingrid_eiken_MäklarsamfundetTalare: Ingrid Eiken
Titel: VD Mäklarsamfundet

Citat: ”Att lyssna på de äldre på bostadsmarknaden är självklart om vi vill öka rörligheten på bostadsmarknaden och lösa bostadsbristen”

Presentation 2016:

Svenska luftslott – om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden

Det krävs nya grepp för informationsgivningen för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. En bra början är att visa större intresse och respekt för seniorer, då kan vi skapa de boendealternativ som efterfrågas och som också ger ökad rörlighet.

Bakgrund:

När Mäklarsamfundet granskade valmöjligheterna för äldre på bostadsmarknaden blev framförallt två insikter tydliga: Hälften av de äldre som tillfrågades skulle vilja flytta från sina befintliga boenden antingen idag eller inom en snar framtid om det fanns alternativ, och många äldre hade låg tilltro till att det skulle finnas bra alternativ den dag det var dags att flytta. Kännedomen om kommunens alternativ och ansvar var dessutom mycket låg. Därför krävs det nya grepp för informationsgivningen för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. En bra början är att visa större intresse och respekt för de äldre, då kan vi skapa de boendealternativ som efterfrågas och som också ger ökad rörlighet. Att intresset för att lyssna på de äldre är så lågt är häpnadsväckande. Rapporten i sin helhet finns att läsa >>

mäklarsamfundet