Fellesson, Docent Karlstad universitet

Markus-Fellerson-150x150Talare: Markus Fellesson
Titel: Docent Karlstad universitet

Deltagande 2017: Arkitektur /Design
I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? 

Utdelare av AWARD – Presentation från resa till Leisure Care University, Seattle
2015 års stipendiater presenteras. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Hemsö, Chalmers Tekniska Högskola och CLA Sweden AB.

Presentation 2015/Dag 2:

Innovativ tjänstedesign för ökat värdeskapande i den byggda miljön
Presentationen kommer bland annat ta upp frågan hur innovativa kombinationer av tjänster kan skapa mervärden i och kring boendet.

karlstad