Talare 2015

Information om de som är talare under Seniorvärldskonferensen 2015

Ahlström, VD CLA Sweden AB

Talare: Petter Ahlström Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen Citat:"Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator" Inledningsanförande Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas ... [Läs hela texten]

Andersson, Arkitekt White

Talare: Ylva Andersson Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Presentation 2016: Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär Belysande av goda exempel från innovativa bostäder, arkitektur ... [Läs hela texten]

Andersson, tekn Dr & Arkitekt, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

Talare: Morgan Andersson Titel: Tekn Dr. Arkitekt SAR/MSA – Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur Citat:"Boende för äldre - bygger vi verkligen vad brukarna efterfrågar?" Presentation 2015/Dag 2: Boende för äldre – planering och användning Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida ... [Läs hela texten]

Ärnlöv, VD – Bräcke diakoni

Talare: Martin Ärnlöv Titel: VD – Bräcke diakoni Citat:"Brinner för att kunna se och möta den enskilda människan" Presentation 2015/Dag 2: Diakonin som utgångspunkt för äldres boende, service och omsorg Bräcke diakoni har bedrivit verksamhet inom området boende för äldre under lång tid. Ta del av deras erfarenheter av hur en uthållig ... [Läs hela texten]

Arnrud-Melin, Vice President, MSCI

Talare: Pernilla Arnrud-Melin Titel: Vice President, MSCI Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har ... [Läs hela texten]

Batljan, Vice VD – Rikshem

Talare: Ilija Batljan Titel: Vice VD – Rikshem Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Drivkrafter för fler äldrebostäder Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut? ladda ner ... [Läs hela texten]

Berggren, VD Hemsö

Talare: Per Berggren Titel: VD Hemsö Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Helheten som leveransstrategi Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboende-området. Ta del av företagets erfarenheter från den tyska marknaden och vad vi kan lära i Sverige av deras perspektiv på ... [Läs hela texten]

Clase, Arkitekt White

Talare: Susanne Clase Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv ... [Läs hela texten]

Debo, Head of LeisureCare University, Seattle/US

Talare: JoAnn Debo Titel: Development Manager, Head of LeisureCare University, Seattle/US Presentation 2016: Award – Presentation från resa till Leisure Care University, Seattle 2015 års stipendiater presenteras. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Hemsö, Chalmers Tekniska Högskola och CLA Sweden AB. Presentation 2015/Dag ... [Läs hela texten]

Drackner, Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor

Talare: Annelie Drackner Titel: Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor Citat:"Vi vill forma vanliga bostäder för äldre med svängrum och guldkant på  tillvaron. Äldre vill bo tryggt och snyggt! Vi har i detta nu att tillgodose en kräsen, designmedveten 40-talistgeneration som är vana att kunna påverka sin situation. Det ... [Läs hela texten]

Edvardsson, Professor – Vicerektor Karlstad universitet

Talare: Bo Edvardsson Titel: Professor – Vicerektor Karlstad universitet Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Upplevelsens betydelse Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre. ladda ner presentationsmaterial >> Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi ... [Läs hela texten]

Emanuelsson, VD – Micasa

Talare: Patrik Emanuelsson Titel: VD – Micasa Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Ombyggnad – Från Servicehus till Trygghetsboende Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus ... [Läs hela texten]

Fagerberg, Professor – ESH

Talare: Ingegerd Fagerberg Titel: Professor – Ersta Sköndal Högskola Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Ethics, relationship and leadership The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care ... [Läs hela texten]

Fellesson, Docent Karlstad universitet

Talare: Markus Fellesson Titel: Docent Karlstad universitet Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design?  Utdelare av AWARD - Presentation från resa till Leisure Care University, ... [Läs hela texten]

Hägred, Expert – Boverket

Talare: Ulrika Hägred Titel: Expert Boverket Citat:"Jag och ser tillgången på bra bostäder för människor i olika skeden av livet som en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Det gäller att skapa förutsättningar för människor att ordna sina liv på ett bra sätt och då är bostaden en nyckelfråga. – Inte minst för äldre personer, som ofta tillbringar ... [Läs hela texten]