Talare 2015

Information om de som är talare under Seniorvärldskonferensen 2015

Svensson, VD Aleris Omsorg

Talare: Anne-Marie Svensson Titel: VD Aleris Omsorg Citat:"Att bedriva äldreomsorg är att ge den enskilde en möjlighet till bra dagar, hela livet. Jag vill bidra till en äldreomsorg som sätter kvalitet i fokus. Därför sätter jag relationen i första rummet!" Presentation 2015/Dag 2: Kund- och servicekvalitet enligt Aleris ”Inom Aleris ... [Läs hela texten]

Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

Talare: Sven Thidevall Titel: Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan Citat:"Ett värdigt bemötande inkluderar hela människan, kropp och själ och ande. Värdighet kan bidra till att pensionärsåren blir den tid, då livspusslet börjar gå ihop och bilda en vacker helhet." Presentation 2015/Dag 1 Nog finns det mål och mening i vår färd En ... [Läs hela texten]

Thörnevik, VD – Föreningen Blomsterfonden

Talare: Ulf Thörnevik Titel: VD – Föreningen Blomsterfonden Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Idealiteten som drivkraft Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan? ladda ner ... [Läs hela texten]

Tjäder, Konsult

Talare: Claes Tjäder Titel: Konsult Citat:"Rätt utformad är teknikstöd ett sätt att höja livskvaliteten och möjliggöra ett tryggt boende. Dessutom öppnas stora möjligheter för en ny stor svensk näringsgren nu när hela världens befolkning blir äldre" Presentation 2015/Dag 2: Behovet av NY teknik för att klara kvaliteten i framtidens ... [Läs hela texten]

Vinke, Arkitekt och delägare – ANA architecten

Talare: Jannie Vinke Titel: Arkitekt och delägare – ANA architecten Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: The Dutch perspective of elderly housing The Dutch context of elderly housing provides international examples of successful projects.ANA architects has researched future housing for elderly and developed interesting new housing ... [Läs hela texten]

Westerholm (L), Riksdagsledamot

Talare: Barbro Westerholm Titel: Riksdagsledamot- (L) Citat:"Jag vill medverka för att bekämpa åldersdiskrimineringen och lyfta fram årsrika människor som den tillgång de är men också deras behov." Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade ... [Läs hela texten]

Westermann, President OneEighty International (USA)

Talare: Bob Westermann Titel: President OneEighty International (USA) Citat:"You have to believe in the product!" Presentation 2015/Dag 1: Ett amerikanskt perspektiv på en global utmaning med möjligheten att skapa något annorlunda ”Five star fun” – a global twisted thinking concept for the world´s growing seniors! A perspective and model ... [Läs hela texten]

Wullt, Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Talare: Johan Wullt Titel: Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige Citat:"Ett längre och friskare liv ser jag som en stor framgång för individen och för de europeiska samhällena. Men samtidigt medför den åldrande befolkningen med en ökande andel av den äldre befolkningen och en betydande minskning i andelen ungdomar och ... [Läs hela texten]