Ahlström, VD CLA Sweden AB

Talare: Petter Ahlström Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen Citat:"Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator" Inledningsanförande Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas ... [Läs hela texten]

Andersson, Arkitekt White

Talare: Ylva Andersson Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Presentation 2016: Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär Belysande av goda exempel från innovativa bostäder, arkitektur ... [Läs hela texten]

Appelskog, Karlskrona kommun

Talare: Maria Appelskog Titel: verksamhetschef för verksamhetsområde särskilt boende - Karlskrona kommun Citat: "Vi vill genom vår framgångsresa visa att man genom en tydlig vision, ett väl utformat boendeprogram och ett tätt samarbete mellan olika professioner kan skapa ett prisbelönt boende för äldre." Presentation ... [Läs hela texten]

Bergström, Karlskrona kommun

Talare: Anna Bergström Titel: biträdande verksamhetschef för verksamhetsområde särskilt boende - Karlskrona kommun Citat: "Vi vill genom vår framgångsresa visa att man genom en tydlig vision, ett väl utformat boendeprogram och ett tätt samarbete mellan olika professioner kan skapa ett prisbelönt boende för äldre." Presentation ... [Läs hela texten]

Bjelke, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospita

Talare: Börje Bjelke Titel: Prof., M.D., Ph.D., Overlege, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospital and Div. of Medicine and Laboratory Sciences, University of Oslo Citat: I mitt dagliga kliniska arbete på minnesmottagningen ser jag resultatet av riskfaktorhantering och åldersoptimering ur medicinsk synvinkel. ... [Läs hela texten]

Bölander, Förbundsordförande SKPF

Talare: Berit Bölander Titel: Förbundsordförande SKPF - Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är ... [Läs hela texten]

Borthen, VD Norske Helsehus

Talare: Tore Borthen Titel: VD Norske Helsehus Citat:   "Fastighetsutveckling för ett hållbart, smart och aktivt liv" Presentation 2016: När generation födda 68 fyller 68 vad gör vi då? Vi måste förnya och hitta en hållbar modell där välfärdsstaten behöver ändras för att möta "The Silver Tsunami". Den som har resurser och möjligheter måste ... [Läs hela texten]

Clase, Arkitekt White

Talare: Susanne Clase Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv ... [Läs hela texten]

Debo, Head of LeisureCare University, Seattle/US

Talare: JoAnn Debo Titel: Development Manager, Head of LeisureCare University, Seattle/US Presentation 2016: Award – Presentation från resa till Leisure Care University, Seattle 2015 års stipendiater presenteras. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Hemsö, Chalmers Tekniska Högskola och CLA Sweden AB. Presentation 2015/Dag ... [Läs hela texten]

Eiken, VD Mäklarsamfundet

Talare: Ingrid Eiken Titel: VD Mäklarsamfundet Citat: "Att lyssna på de äldre på bostadsmarknaden är självklart om vi vill öka rörligheten på bostadsmarknaden och lösa bostadsbristen" Presentation 2016: Svenska luftslott - om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden Det krävs nya grepp för informationsgivningen för att få igång ... [Läs hela texten]

Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd Göteborg

Talare: Ann Catrine Fogelgren (L) Deltar 2016 i Debattpanel Bakgrund: Ann Catrine Fogelgren är utbildad socionom och bor i Linnéstaden i centrala Göteborg. Hon valdes till ledamot av fullmäktige 2002 och blev biträdande kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i augusti 2010. Sedan valet 2010 är hon även ledamot av Kulturnämnden i Göteborg ... [Läs hela texten]

Forshamn, arkitekt Folkstaden

Talare: Magdalena Forshamn Titel: Arkitekt TD - Folkstaden arkitekter Citat: "Bygg och äg din egen hyresrätt - tillsammans. Det är den ultimata formen för seniorboende." Presentation 2016: Framtidens byggande, boende och ägarskap – Byggemenskap!? Coopbau, eller byggemenskaper, är en betydande rörelse i Tyskland: grupper av människor som ... [Läs hela texten]

Hägred, Expert – Boverket

Talare: Ulrika Hägred Titel: Expert Boverket Citat:"Jag och ser tillgången på bra bostäder för människor i olika skeden av livet som en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Det gäller att skapa förutsättningar för människor att ordna sina liv på ett bra sätt och då är bostaden en nyckelfråga. – Inte minst för äldre personer, som ofta tillbringar ... [Läs hela texten]

Hartmann, VD Familjebostäder i Göteborg

Talare: Per-Henrik Hartmann Titel: VD Familjebostäder i Göteborg Citat: "Seniorvärldskonferensen är ett utmärkt tillfälle att få inspiration, dela och få kunskap. Man träffar många engagerade personer som arbetar för de äldres situation i samhället" Presentation 2016: Boendepreferenser och betalningsvilja Många människor ser en trygghet ... [Läs hela texten]

Klingenstierna, Moderator – Klingstar AB

Namn: Karin Klingenstierna Titel: Moderator, sångerska - Klingstar AB Citat: Det är en förmån att få bli äldre och uppleva livets alla årstider! Att åldras är en naturlig del av livsloppet för människan. Däremot kan processen vara högst individuell, med varierande behov. Det är en stor utmaning för samhället att hitta flexibla ... [Läs hela texten]