Lindahl, Docent Chalmers universitet

Talare: Göran Lindahl Titel: Docent Chalmers universitet Citat:"Det ställs allt högre krav på de lokaler vi hyr, besöker eller äger. De ska bidra till våra upplevelser, vara nyttiga och ge ett värde. Vi handlar således inte bara kvadratmeter, vi handlar värden och möjligheter, både vad gäller verksamhetslokaler och bostäder. Den marknad som ... [Läs hela texten]

Lindahl, Fil dr psykologi – FoU i Väst/GR

Talare: Lisbeth Lindahl Titel: Fil dr psykologi, FoU i Väst/GR Citat: "Boendet är en viktig livsmiljö för äldre och en fråga som berör oss alla. Konferensen är ett gyllene tillfälle till dialog kring hur vi bidrar till det" Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både ... [Läs hela texten]

Malmqvist, Biträdande professor Chalmers

Talare: Inga Malmqvist Titel: Biträdande professor Arkitektur, Chalmers tekniska högskola  Citat: "För att jag som forskare och lärare i arkitektur arbetar med att utveckla bättre bostäder för seniorer." Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både tjänstemän och invånare ... [Läs hela texten]

Odhner, Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun

Talare: Miguel Odhner Titel: Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun Citat: "Alla har rätt att känna sig trygg när man blir äldre, så är det inte idag! Genom att delta kan jag öka min och andras kunskap för att bygga en bättre framtid, för alla." Presentation 2016: Att tänka nytt och innovativt kring seniorer och bostäder! Utmaningen ... [Läs hela texten]

Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

Talare: Ingemar Rindstig Titel: Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY Presentation 2016: Privatekonomi och betalningsförmåga Medlem i debattpanel 2016 Presentation 2015/Dag 2: Skattesystemets betydelser – risker och möjligheter Olika ingrediensers betydelser för äldres boende, reavinstbeskattningen, s.k. flyttskatt, ... [Läs hela texten]

Ringart, Grundare News55

Talare: Artur Ringart, Titel: Grundare News55 Presentation 2016:            Hur jag känner och tänker inför mitt åldrande, vilka problem jag kommer att möta vad gäller bostad och hur jag redan nu tänker om framtiden som åldersrik (är 63 år- men man vet aldrig vad som lurar runt hörnet). Erfarenheter om hur det var när vi skulle söka boende för ... [Läs hela texten]

Serneke, VD Serneke Group

Talare: Ola Serneke Titel: VD, Serneke Group Presentation 2016:  Framtidens byggande, boende och ägarskap Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Genom samverkan med andra parter hittar vi synergier och skapar möjligheten att få ut bästa möjliga slutresultat. Men för att komma dit ... [Läs hela texten]

Von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna

Talare: Fredrik Von Platen Titel: Sakkunnig i boendefrågor SPF Seniorerna Citat: "Raka rör i stället för flyttkedjor" Presentation 2016: Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service.  ... [Läs hela texten]

Westerholm (L), Riksdagsledamot

Talare: Barbro Westerholm Titel: Riksdagsledamot- (L) Citat:"Jag vill medverka för att bekämpa åldersdiskrimineringen och lyfta fram årsrika människor som den tillgång de är men också deras behov." Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade ... [Läs hela texten]

Wörmann, Boendeekonom, SBAB

Talare: Claudia Wörmann Titel: Boendeekonom, SBAB Citat: "Jag medverkar för att seniorer är en stor grupp, och avsett vilka beslut denna grupp fattar på bostadsmarknaden, flytta eller bo kvar så påverkar det alla oss andra. Det finns mycket man kan göra för att möta seniorers krav på bostadsmarknaden." Presentation 2016: Den ideala bostaden ... [Läs hela texten]

Zippel, Professor Hochschule 21 gGmbH

Talare: Prof. Dr. Sabine Zippel Titel: Prof./hochschule 21 gGmbH and owner/ SZm Citat: "I'm looking forward to exchanging and developing new ideas on an international level for the best result on the future living conditions of the older generation." Presentation 2016: Framtidens byggande, boende och ägarskap Developed a housing model, ... [Läs hela texten]