Ahlström, VD CLA Sweden AB

Talare: Petter Ahlström Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen Citat:"Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator" Inledningsanförande Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas ... [Läs hela texten]

Arnell, Seniorkonsult i Spinoza, politiker i VG, nya Moderaterna

Talare: Anders Arnell Titel: Seniorkonsult i Spinoza, politiker i VG, nya Moderaterna Citat: "Att bostadsmarknaden utvecklas så att det blir ett brett och varierat utbud av lägenheter för alla i alla åldrar! Så släpp hyrorna fria! Och ta bort reaskattehindren som gör att äldre luras bo kvar i för stora o dyra boenden!" Deltagande 2017: ... [Läs hela texten]

Bjelke, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospita

Talare: Börje Bjelke Titel: Prof., M.D., Ph.D., Overlege, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospital and Div. of Medicine and Laboratory Sciences, University of Oslo Citat: I mitt dagliga kliniska arbete på minnesmottagningen ser jag resultatet av riskfaktorhantering och åldersoptimering ur medicinsk synvinkel. ... [Läs hela texten]

Bölander, Förbundsordförande SKPF

Talare: Berit Bölander Titel: Förbundsordförande SKPF - Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är ... [Läs hela texten]

Borthen, VD Norske Helsehus

Talare: Tore Borthen Titel: VD Norske Helsehus Citat:   "Fastighetsutveckling för ett hållbart, smart och aktivt liv" Presentation 2016: När generation födda 68 fyller 68 vad gör vi då? Vi måste förnya och hitta en hållbar modell där välfärdsstaten behöver ändras för att möta "The Silver Tsunami". Den som har resurser och möjligheter måste ... [Läs hela texten]

Carsten, Arkitema

Talare: Thomas Carsten, Arkitema Titel: Partner / Kreativ leder / Arkitekt maa, NAL Citat: "" Deltagande 2017: Omvärldsbevakning I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området? Bakgrund: Thomas Carstens er ... [Läs hela texten]

Clase, Arkitekt White

Talare: Susanne Clase Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv ... [Läs hela texten]

Eberil, Seniorgården

Talare: Nils Eberil, Seniorgården AB Titel: Avdelningschef Seniorgården AB, Region Väst Citat: "" Deltagande 2017: Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal ... [Läs hela texten]

Fellesson, Docent Karlstad universitet

Talare: Markus Fellesson Titel: Docent Karlstad universitet Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design?  Utdelare av AWARD - Presentation från resa till Leisure Care University, ... [Läs hela texten]

Fratiglioni, Karolinska Institutet

Talare: Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet Titel: Laura Fratiglioni - Professor i Medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Citat: "" Deltagande 2017: Människan De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan ... [Läs hela texten]

Hagman, Kristdemokraterna

Talare: Hampus Hagman Titel: stabschef för Kristdemokraterna, Göteborg och ansvar där bland annat för budgetfrågor och bostadsfrågor Citat: "Valfrihet och värdighet" Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är ... [Läs hela texten]

Holand, Norsk geriatrisk forening

Talare: Nils Holand Titel: President norsk geriatrisk forening, NGF Citat: " " Deltagande 2017: Trender och verklighet – hur lär vi från omvärlden? I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området? Bakgrund: ... [Läs hela texten]

Kamne, Miljöpartiet

Talare: Ulf Kamne Titel: vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad Citat: " Drömmer om att alla ska kunna välja en värdig bostad med det stöd de behöver och jobbar för att göra det möjligt." Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av ... [Läs hela texten]

Lindahl, Docent Chalmers universitet

Talare: Göran Lindahl Titel: Docent Chalmers universitet Citat:"Det ställs allt högre krav på de lokaler vi hyr, besöker eller äger. De ska bidra till våra upplevelser, vara nyttiga och ge ett värde. Vi handlar således inte bara kvadratmeter, vi handlar värden och möjligheter, både vad gäller verksamhetslokaler och bostäder. Den marknad som ... [Läs hela texten]

Lundell, Riksbyggen

Talare: Jesper Lundell Titel: Marknadsansvarig Riksbyggens Bonumkoncept Västsverige Citat: " Viktigt att man som senior får ett gott liv " Deltagande 2017: Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på ... [Läs hela texten]