Fratiglioni, Karolinska Institutet

LauraF_sTalare: Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet
Titel: Laura Fratiglioni – Professor i Medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Citat: ””

Deltagande 2017: Människan
De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den här session lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter med medicinska, socialantropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.

Bakgrund:

Laura Fratiglioni föddes 1951 i Montemassi, Toscana, tog läkarexamen i Italien 1976 samt blev specialist i neurologi 1981. Sedan mars 1997 har hon också svensk läkarlegitimation och specialistbehörighet. Hon disputerade 1993 vid Karolinska Institutet på en avhandling om ”Epidemiology of Alzheimer’s disease. Issues of etiology and validity” och blev docent i neuroepidemiologi 1997.

Laura Fratiglioni arbetade som forskare och kliniker i neurologi i Florens 1981-1989 och 1994-1995, bland annat som överläkare på universitetssjukhuset, neurologiska kliniken vid Florens universitet. Sedan 1996 är hon forskningsledare inom Kungsholmsprojektet i Stockholm.

Laura Fratiglioni utnämndes den 1 januari 2000 till professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Karolinska Institutet.