Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

Fredrik-Nilsson-150x150Talare: Fredrik Nilsson
Titel: Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

Citat:””

Presentation 2015/Dag 2:

Strategi, styrning och konkurrenskraft
Möjligheter och utmaningar i servicesektorn

©foto: Pia Nordlander

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet. Han var tidigare professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Hans forskning och undervisning är inriktad på hur ekonomistyrning används för att formulera och implementera strategier. Han har skrivit flera artiklar, böcker och bokkapitel  inom det området. Två exempel är Ekonomistyrning för konkurrenskraft (tillsammans med Nils-Göran Olve och Anders Parment, utgiven av Liber) samt Control, Competitive Advantage: Case Study Evidence (redaktörskap tillsammans med Erik Jannesson och Birger Rapp, utgiven av Springer).