Hagman, Kristdemokraterna

Hampus Hagman 2Talare: Hampus Hagman
Titel: stabschef för Kristdemokraterna, Göteborg och ansvar där bland annat för budgetfrågor och bostadsfrågor

Citat: ”Valfrihet och värdighet”

Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder

Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?