Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting

Sorman_Hakan_smallTalare: Håkan Sörman
Titel: VD – Sveriges Kommuner och Landsting

Citat:””

Presentation 2015/Dag 1:

Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning
Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden samtidigt som människornas krav på en hög livskvalitet också ökar?

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

Befattningar och uppdrag

VD, Sveriges Kommuner och Landsting 2004-
Medlem förtroenderådet, SNS 2014-
Styrelseledamot, Institutet för Kvalitetsutveckling, SiQ 2013-
Ledamot, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 2013-
Styrelseledamot i Dagens Samhälle AB 2005-
Ledamot i SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005-
Styrelseledamot i KPA Pension AB 2005-
Styrelseledamot i SOS Alarm AB 2005-
Vice ordförande RKA 2005-
Ordförande, SKL Kapitalförvaltning AB 2004-2013
Ordförande, RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser 2001-2005
Kommunchef, Täby kommun 2003-2004
Stadsdirektör i Södertälje 1991-2003