Hartmann, VD Familjebostäder i Göteborg

Talare: Per-Henrik Hartmann
Titel: VD Familjebostäder i Göteborg

Citat:
Seniorvärldskonferensen är ett utmärkt tillfälle att få inspiration, dela och få kunskap. Man träffar många engagerade personer som arbetar för de äldres situation i samhället”

Presentation 2016:
Boendepreferenser och betalningsvilja

Många människor ser en trygghet att bo kvar i ”sitt” bostadsområde. Genom enkla åtgärder i fastigheten kan vi göra detta möjligt och förenkla tillvaron för många äldre. Vi ser också en efterfrågan på att vara en del av ett socialt sammanhang, vilket vi vill kunna erbjuda till ett rimligt pris då de ekonomiska förutsättningarna för människor varierar kraftigt. Vi har nya idéer hur vi kan kombinera behovet av bostäder för många ensamhushåll och att ändå våra del i ett socialt sammanhang.

Bakgrund:
Familjebostäder är ett allmännyttigt bolag med ett uppdrag som sträcker sig längre än till bostadens väggar och tak. Familjebostäder tar ett ansvar för den sociala hållbarheten i de områden som våra hyresgäster lever i och bidrar till Göteborgs bostadsutveckling. Tillsammans med allt fler göteborgare, erbjuder Familjebostäder trivsamma miljöer – alltid i dialog med hyresgästerna.

familjebostader