Holand, Norsk geriatrisk forening

nils_holandTalare: Nils Holand
Titel: President norsk geriatrisk forening, NGF

Citat: ” ”

Deltagande 2017: Trender och verklighet – hur lär vi från omvärlden?

I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området?

Bakgrund: