Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

ingemar_rindstig_smallTalare: Ingemar Rindstig
Titel: Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

Presentation 2016: Privatekonomi och betalningsförmåga
Medlem i debattpanel 2016

Presentation 2015/Dag 2:
Skattesystemets betydelser – risker och möjligheter

Olika ingrediensers betydelser för äldres boende, reavinstbeskattningen, s.k. flyttskatt, ränteavdrag, bostadsbidrag, stöd för ny- och ombyggnation, momsavdrag samt en betraktelse av ”Företagsskattekommitténs” förslag med katastrofala effekter?
EY