Magnusson, Privatekonom SEB

Jens_Magnusson_smallTalare: Jens Magnusson
Titel: Privatekonom SEB

Citat:””

Presentation 2015/Dag 1:

Framtidssäkra välfärden
Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ålderspension?
ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

SEB_medium