Wullt, Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

johan_wullt_smallTalare: Johan Wullt
Titel: Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Citat:”Ett längre och friskare liv ser jag som en stor framgång för individen och för de europeiska samhällena. Men samtidigt medför den åldrande befolkningen med en ökande andel av den äldre befolkningen och en betydande minskning i andelen ungdomar och personer i arbetsför ålder också betydande utmaningar för våra ekonomier och välfärdssystem. Under de kommande årtiondena kommer alla EU-länder att uppleva ökade utgifterna för bland annat pensioner, långsiktig sjukvårds-, utbildnings- och arbetslöshetsersättning. Det är en av de viktigaste utmaningarna som EU kommer att stå inför de kommande åren och kommer att leda till en allt mer omfattande politisk debatt, inte minst på EU-nivå.”

Presentation 2015/Dag 1:

Ett åldrande Europa – EU perspektivet
Europa åldras och leder till stora utmaningar. Hur ser EU på den här utvecklingen? Vilka hot och möjligheter lyfts fram? Och vilken bild har övriga européer på Sverige kring frågan om boende och service riktade mot äldre?
ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

Johan Wullt är tillförordnad chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Han har en pol. mag. examen i internationell ekonomi. Johan Wullt arbetade tidigare som talesperson för Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning,) som  utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner.