Kamne, Miljöpartiet

ulf_kamne01Talare: Ulf Kamne
Titel: vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad

Citat: ” Drömmer om att alla ska kunna välja en värdig bostad med det stöd de behöver och jobbar för att göra det möjligt.”

Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder

Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?

Bakgrund:

Vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad med ansvar för miljö och stadsutveckling.

Alla äldre ska ha möjlighet att vara aktiva och må väl så länge som möjligt. Alla ska kunna fortsätta göra egna val och känna att livet är innehållsrikt. Det ska också vara lätt för den som är äldre att ta del av sin närmiljö och av samhället.