Klingenstierna, Moderator – Klingstar AB

KarinK_150Namn: Karin Klingenstierna
Titel: Moderator, sångerska – Klingstar AB

Citat:
Det är en förmån att få bli äldre och uppleva livets alla årstider! Att åldras är en naturlig del av livsloppet för människan. Däremot kan processen vara högst individuell, med varierande behov. Det är en stor utmaning för samhället att hitta flexibla lösningar för den enskilde. Enligt en undersökning av Kairos Future är dessutom framtidens äldre allra oroligast för att förlora sin självständighet. Kan vi skapa ett samhälle som underlättar och uppmuntrar både trygghet och frihet för seniorer? Erbjuda ett liv fullt ut med glädje, stimulans, hälsa och med umgänge när man vill?  Jag vill att vi ska kunna svara ja. Därför är jag med på Seniorvärldskonferensen.

Bakgrund:
Karin Klingenstierna är en mycket uppskattad moderator och konferencier med erfarenhet från hundratals olika event. I en bransch som kräver hög kompetens, utveckling och förnyelse väljer många som redan haft Karin på scen att anlita henne igen. Nyckelord: kunskap, värme, humor, lyhördhet. Karin är förutom moderator också jazz- och soulsångerska och sjunger bl a med bandet STELLA, känt från På Spåret.