Lindahl, Docent Chalmers universitet

Göran-Lindahl-150x150Talare: Göran Lindahl
Titel: Docent Chalmers universitet

Citat:”Det ställs allt högre krav på de lokaler vi hyr, besöker eller äger. De ska bidra till våra upplevelser, vara nyttiga och ge ett värde. Vi handlar således inte bara kvadratmeter, vi handlar värden och möjligheter, både vad gäller verksamhetslokaler och bostäder. Den marknad som växer ur detta behöver studeras, analyseras och kommenteras också från ett forskningsperspektiv

Medlem i debattpanel 2016

Presentation 2015/Dag 2:

Facility Management (FM) som strategi i fastighetsutvecklingsprocessen
FM och service management blir allt mer central som värdeskapare i den byggda miljön.

chalmers_small