Malmqvist, Biträdande professor Chalmers

Talare: Inga Malmqvist
Titel: Biträdande professor Arkitektur, Chalmers tekniska högskola

 Citat: ”För att jag som forskare och lärare i arkitektur arbetar med att utveckla bättre bostäder för seniorer.”

Presentation 2016:
Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både tjänstemän och invånare medverkar vilket bidrar till lärdomar för byggherre och arkitekt samt ökar möjligheterna för seniorer i området att både tycka till och tänka till kring sitt framtida boende. Syftet med följeforskningen är att undersöka hur man med hjälp av en dialogprocess i ett byggprojekts alla skeden kan bidra till boendemiljöer som tillgodoser behov i det lokala sammanhanget. Mer specifikt handlar det om att beskriva den arbetsmodell som används samt de idéer, kunskaper, brytpunkter och kompromisser som sker i beslutsprocesserna på väg mot en färdig byggnad. Bidrar de metoder som används till effektivisering med avseende på processer och resultat? Påverkas gestaltningsarbetet av dialogen?

Bakgrund:
Inga Malmqvist är biträdande professor vid Institutionen för arkitektur på Chalmers. Inga är aktiv inom såväl forskning som utbildning. Fokus finns i situationen med åldrande samhällen och hur vi kan utforma goda bostäder för äldre när mycket av vårdarbete sker i de privata hemmen. Inga leder ett forskningsprojekt kring skador i boendemiljö med medel från MSB och där återfinns även en av de doktorander som inga handleder. En doktorand jobbar med operationsmiljöer och två andra har doktorerat inom äldreboenden respektive primärvårdens lokaler. Sedan 10 år tillbaka leder Inga ett design-projekt på master-nivå om trygghetsbostäder för äldre.

chalmers_small