Nylander, Chalmers CBA

ola-nylander_100Talare: Ola Nylander
Titel: Konstnärlig professor, föreståndare för Centrum för boendets arkitektur

Citat: ””

Deltagande 2017: Arkitektur och design – hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet?
I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design?

Bakgrund:

Ola Nylander undervisar inom ämnet bostadens arkitektur med bostadskurserna Boendets rum i årskurs 1, Stadsbostaden i årskurs 2, Byggnad och klimat för AT årskurs 2, samt masterstudion Housing inventions. Ola Nylanders forskning är inriktad på bostad och boende med FoU projekt för bland andra HSB, allmännyttan och Hyresgästföreningen. Nylander är en av forskarna verksamma i AIDAH. 2013 publicerade Nylander boken Svensk bostad 1850-2000. Nylander skriver regelbundet om arkitektur i dags- och fackpress. Nylander är, sen 2017, föreståndare för Centrum för boendets arkitektur.