Odhner, Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun

Talare: Miguel Odhner
Titel: Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun

Citat:
Alla har rätt att känna sig trygg när man blir äldre, så är det inte idag! Genom att delta kan jag öka min och andras kunskap för att bygga en bättre framtid, för alla.”

Presentation 2016:
Att tänka nytt och innovativt kring seniorer och bostäder!

Utmaningen kräver kommunalt mod, framtidstro och socialpolitisk innovation för livet i och mellan husen. Vi måste släppa taget politiskt och tydligt styra på mål, hastighet och leverans för att gå iland med såväl fler som rätt och blandade bostäder med en hållbar ekonomi.

Bakgrund:
Kungälv är en expansiv kommun granne med Göteborg. I Kungälv strävar vi efter arbete åt alla. Vi vill göra rätt från början och investerar i barn och unga. Vi bygger ett attraktivt samhälle där alla ska känna sig trygga.

KUNG_logo