Öquist, Styrelseordförande – Bäckbacka AB

nilsErikOkvistTalare: Nils-Eric Öquist
Titel: Styrelseordförande – Bäckbacka AB

Citat:”

Presentation 2015/Dag 2:

Vad får seniorboendet kosta?
Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av erfarenheterna från två trygghetsboenden i Umeå.
Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande – Bäckbacka AB

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small