Berggren, VD Hemsö

Per_Berggren_smallTalare: Per Berggren
Titel: VD Hemsö

Citat:””

Presentation 2015/Dag 1:

Helheten som leveransstrategi
Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboende-området. Ta del av företagets erfarenheter från den tyska marknaden och vad vi kan lära i Sverige av deras perspektiv på äldres boende.

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small