Arnrud-Melin, Vice President, MSCI

pernilla-melinpng-150x150Talare: Pernilla Arnrud-Melin
Titel: Vice President, MSCI

Citat:”

Presentation 2015/Dag 2:

Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark
MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har det gått för Samhällsfastigheter under 2014? Vilken direktavkastning har dessa fastigheter och hur har värdeförändringen sett ut?

ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small