Ahlström, VD CLA Sweden AB

Petter-AhlstromTalare: Petter Ahlström
Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen

Citat:”Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator”

Inledningsanförande

Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas kring vilka begrepp som ska gälla i området. Det handlar även om att lyfta det som fungerar genom att lyfta fram goda och innovativa exempel på området. Det här arbetet pågår. Målet är att presentera resultatet på nästa års konferens och under Almedalsveckan Valåret 2018.
Andelen äldre i samhället ökar kraftigt. Det är en av vår samtidstids riktigt stora utmaningar. Vikten av en gemensam mötesplats för kunskap och idéutbyte på temat Åldrande bedöms vara mycket stor. Genom att lyfta frågan och involvera alla parter som det berörs önskar vi driva utvecklingen mot många nya och kreativa lösningar inom boende, service och livskvalitet riktade mot samhällets äldre.

 

CLA-Sweden-logo_small

Petter Ahlström är grundare och arrangör av SeniorVärldskonferensen. Han är vidare ekonomie doktor från Linköpings universitet och civilingenjör i bygg- och fastighetsekonomi från KTH i Stockholm. Intresseområdet rör gränslandet mellan fastighetsstrategi, styrning och service management. Petter har arbetet som fastighetsrådgivare och managementkonsult i två globala rådgivningsföretag, CBRE och EY. Idag är han entreprenör och företagare med affärsidén att både bygga trygghetsboendemiljöer och driva tjänsteverksamheten utifrån ett koncept särskilt anpassat för målgruppen seniorer, personer 55+.

Han är även verksam som timanställd lektor vid Chalmers Tekniska Högskola samt Karlstad universitet. En stor del av Petters professionella arbete har handlat om att studera, analysera och realisera idén om det goda boendet – med socialtinnehåll – för äldre. I den egenskapen har han bistått i många förändrings- och utredningsprojekt med erfarenhet från såväl kommunal, privat som idéburen sektor. Han har gjort ett antal publikationer bl.a. som medförfattare till rapporten, Boende för äldre – utmaningar och möjligheter, (Ahlström, P. & Nilsson, F., 2007) på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.