Presentationer 2016

Här listas material som är unikt för Seniorvärldskonferensen 2016. Du kan ladda ner eller se presentationerna obegränsat antal gånger.

Inledningsanförande
Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

” Tillsammans skapar vi boendelösningar för våra seniorer som kan användas i hela landet”

Karin Klingenstierna, Moderator


Åldersoptimering – perspektiv på en åldrande befolkning

Det FRISKA åldrandets myter kontra åldrandets förändring över tiden. Varför är det så svårt att förutse åldersförändringar? Åldrandets karraktär förändrar sig och vi vet bara hur åldrandet såg ut tidigare och hur det ser ut idag men inte hur morgondagens åldrande ser ut i generationer framöver.
Börje Bjelke, Professor Geriatrik- Universitetet i Oslo

01_BörjeB_SeniorV2016


Efterfrågan – Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet.
Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet. Med erfarenheter och värme beskrivs drivkrafter och efterfrågan.
Artur Ringart, Grundare- News55

02_News55_ArturR_SeniorV2016


Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” föreslår åtgärder som ger förutsättningar för seniorer att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. Fler bostäder som fungerar att åldras i frigör prisvärda alternativ för andra grupper.
Ulrika Hägred, Expert – Boverket

03_Boverket_UHägred


Politikens vindar- Kungälvs kommun bygger för framtiden och dagens seniorer
Utmaningen kräver kommunalt mod, framtidstro och socialpolitisk innovation för livet i och mellan husen. Vi måste släppa taget politiskt och tydligt styra på mål, hastighet och leverans för att gå iland med såväl fler som rätt och blandade bostäder med en hållbar ekonomi.
Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande

04_Kungälv_Miguel_Odhner_SeniorV2016


PANELDEBATT
Förmiddagens talare och inbjuden panel diskuterar, kommenterar och debatterar


Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär
3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion:

Den som har resurser och möjligheter måste ta ansvar för sin hälsa och för att leva ett hälsosamt, aktivt och bra liv så länge som möjligt för egen räkning. Kan vi baserat på kunskap och vision skapa en smart och innovativt sätt att möta det som framtida pensionärer vill ha och behöver?
Tore Borthen – VD, Norske Helsehus

07c_Norske Helsehus_ToreB_SeniorV2016

Arkitekterna Ylva Andersson, Susanne Clase, Josefine Wikholm och Anna Öhlin från White belyser goda och innovativa exempel på boende för seniorer i Sverige och utomlands samt spanar in i framtiden i ett Pecha Kucha-inspirerat format.
Ylva Andersson & Susanne Clase
– arkitekter, WHITE

06b_White_SeniorV2016

Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både tjänstemän och invånare medverkar vilket bidrar till lärdomar för byggherre och arkitekt samt ökar möjligheterna för seniorer i området att både tycka till och tänka till kring sitt framtida boende.
Inga Malmqvist – biträdande professor, Chalmers &
Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR

07a_Grk_Lindahl_SeniorV2016
07b_ Chalmers_Inga_Malmqvist_SeniorV2016

PANELDEBATT


Privatekonomi och betalningsförmåga
3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion:

Boende för friska äldre (elderly friendly housing”)  var på agendan under den nyss avslutade globala  fastighetsmässan MIPIM i Cannes, Frankrike. Med Europas demografi är det närmast en självklarhet att detta är en stor fråga. Det borde vara den största – och i Sverige diskuteras/hanteras den knappast alls! Här borde till både diskussion och handling i form av att bygga bostäder som friska äldre VILL flytta till (positiv boendekarriär) som i USA.
Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate

09_EY_IngemarR_SeniorV2016

Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser mycket olika ut bl.a. beroende på tidigare tidigare yrkesliv. Kvinnor generellt har sämre ekonomi vilket bl.a påverkar deras boende och tillgång på service.
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)

08_L_BarbroW_SeniorV2016

Det krävs nya grepp för informationsgivningen för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. En bra början är att visa större intresse och respekt för seniorer, då kan vi skapa de boendealternativ som efterfrågas och som också ger ökad rörlighet.
Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet

10_Mäklarsamfundet_IngridE_SeniorV2016

PANELDEBATT


Boendepreferenser och betalningsvilja
3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion:

Nya idéer hur vi kan kombinera behovet av bostäder för många ensamhushåll och att ändå våra del i ett socialt sammanhang.
Per-Henrik Hartmann,
VD Familjebostäder i Göteborg

11_Familjebostäder_PHartmann_SeniorV2016

Beskrivning av den ideala bostaden för äldre, baserat på vad de själva vill ha.
Claudia Wörmann, boendeekonom – SBAB

12_SBAB_Claudia_SeniorV2016

Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service.
Fredrik von Platen, arkitekt – SPF Seniorerna

13_SPF_FvonPlaten_SeniorV2016

PANELDEBATT


Framtidens byggande, boende och ägarskap – Byggemenskap!?

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner
tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.

Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Genom samverkan med andra parter hittar vi synergier och skapar möjligheten att få ut bästa möjliga slutresultat. Men för att komma dit behövs också genomförandekraft, engagemang och energi. Det är dags att göra verklighet av alla visioner, behov och fina ord – vi måste kavla upp ärmarna och få saker att börja hända.
Ola Serneke, VD- Serneke Group

14_Ola Serneke_SeniorV2016

Bostäder och ägarformer förändras!
A housing model where different generations can develop, build, operate and own a house with various flats being supported by an external operator.
Sabine Zippel, Prof. Dr. Ing. Architek
H
ochschule 21 gGmbH

15_SabineZ_SeniorV2016

Coopbau, eller byggemenskaper, är en betydande rörelse i Tyskland: grupper av människor som planerar och bygger sina flerfamiljshus tillsammans. De blir helt enkelt byggherrar, anlitar projektledande arkitekt, och skapar ett skräddarsytt och billigare boende. Formen passar utmärkt som seniorbostäder. Hur kan kommuner och aktörer i Sverige skapa den bästa grunden för byggemenskaper?
Magdalena Forshamn,
arkitekt TD – Folkstaden arkitekter

16_Folkstaden_Magdalena_SeniorV2016

PANELBEBATT


Karlskrona kommun – Sveriges ”Bästa äldres boende”.

2015 fick omvårdnadsboendet Handels-trädgården i Karlskrona pris under Almedalen av av PRO och Rikshem och är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Kommunens boende som alternativ till det organiserade egna seniorboendet eller när behoven av omsorg ökar.
Anna Bergström
Biträdande verksamhetschef, särskilt boende Äldreförvaltningen Karlskrona kommun

17_KarlskronaKommun_SeniorV2016


DEBATT
Hur vill seniorer bo? Hur skall vi komma dit? Dags att börja genomföra?
Inbjudna talare och panelmedlemmar diskuterar dagen och kommenterar för att driva debatten.

Daniel Bernmar (V)
Kommunalråd ansvarig för äldrefrågor, Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (L)
Biträdande kommunalråd, Göteborg

Berit Bölander
Förbundsordförande SKPF

Maria Appelskog
verksamhetschef Äldreförvaltningen
Karlskrona kommun

Petter Ahlström
Grundare av SeniorVärldskonferensen
VD CLA Sweden

Dagens expertpanel
Ingemar Rindstig, EY Real Estate
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)
Göran Lindahl, Docent, Chalmers


Sammanfattning
Sammanfattande reflektioner från dagen
Karin Klingenstierna, moderator  & Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen


Årets bästa studentarbete
Utdelning av pris för årets bästa studentarbete på temat boende för äldre.


Uppdaterad 2016-05-02

Presentationer 2016