Presentationer 2017

Här listas material som är unikt för Seniorvärldskonferensen 2017. Du kan ladda ner eller se presentationerna obegränsat antal gånger.

Vi redigerar filmer från dagen och kommer löpande att lägga upp dem här. Tills dess kan ni se på den sändning som gjordes Live >>

svk_960_01

Introduktion – Begreppen kring boende för äldre

Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas kring vilka begrepp som ska gälla i området. Det handlar även om att lyfta det som fungerar genom att lyfta fram goda och innovativa exempel på området. Det här arbetet pågår. Målet är att presentera resultatet på nästa års konferens och under Almedalsveckan Valåret 2018.

INVIGNINGSTAL_SeniorVärldskonferensen2017

borje_bjelke
Börje Bjelke, University of Oslo

Göran-Lindahl-150x150
Göran Lindahl, CVA Chalmers

Petter-Ahlstrom
Petter Ahlström, CLA Sweden


Trender och verklighet – hur lär vi från omvärlden?

I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området?

ingemar_rindstig_small
Ingemar Rindstig, EY

nils_holand  Seniorvarldskonferens2017_NilsHoland  (pdf)
Nils Holand, Norsk geriatrisk forening

carsten_arkitema  Seniorvarldskonferens2017_ThomasCarstens
Thomas Carsten, Arkitema

Tore_Borthen_150   Seniorvarldskonferens2017_ToreBorthen
Tore Borten, Norske Helsehus


Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige

Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal olika perspektiv och goda exempel på koncept speciellt utvecklade för målgruppen seniorer.

 

soren_runsten_s  SeniorVarldskonferens2017_SörenRunsteen
Sören Runsteen, Bovieran

jesper-lundell  SeniorVarldskonferens2017_JesperLundell
Jesper Lundell, Bonum

Anna-Thorsteinsdottir  SeniorVarldskonferens2017_AnnaThorsteinsdottir
Anna Thorsteinsdottir,
Bostadsbolaget

Nils_Eberil_150  SeniorVarldskonferens2017_NilsEberil
Nils Eberil, Seniorgården

Petter-Ahlstrom  SeniorVarldskonferens2017_PetterAhlströmCLA
Petter Ahlström, CLA Sweden


Arkitektur och design – hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet?

I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? 

Susanne-Clase_small-150x150  Seniorvarldskonferens2017_SusanneClase
Susanne Clase, White

ola-nylander_100  Seniorvarldskonferens2017_OlaNylander
Ola Nylander, CBA Chalmers

Markus-Fellerson-150x150  Seniorvarldskonferens2017_MarkusFelleson
Markus Fellesson, Karlstad Universitet


Forskning och människan – hur ger vi våra äldre bäst livskvalitet?

De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den här session lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter med medicinska, socialantropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.

ingmar_skoog_s  Seniorvarldskonferens2017_IngmarSkoog
Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet

LauraF_s  Seniorvarldskonferens2017_LauraFratiglioni
Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet

borje_bjelke  Seniorvarldskonferens2017_BörjeBjelke
Börje Bjelke, University of Oslo


Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder

svk_14_003

Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?

barbro_westerholm_small
Barbro Westerholm (L)

Berit-B
Berit Bölander, SKPF

Christina-Rogestam_small
Christina Rogestam, SPF Seniorerna

anders-arnell
Anders Arnell, (M)

ulf_kamne01
Ulf Kamne, (MP)

Hampus Hagman 2
Hampus Hagman (KD)