Runsteen, Bovieran

soren_runsten_sTalare: Sören Runsteen, Bovieran
Titel: VD Bovieran AB

Citat: ””

Deltagande 2017: session Koncept
Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal olika perspektiv och goda exempel på koncept speciellt utvecklade för målgruppen seniorer.

Bakgrund:

Sören är byggnadsingenjör och civilekonom och har med sina 35 år i branschen god erfarenhet av byggproduktion, projektutveckling, stadsbyggnad och samhällsutveckling. De senaste 10 åren har han arbetat aktivt med skapade av bostäder för seniorer.

bovieran_logo