Serneke, VD Serneke Group

Ola_serneke_150Talare: Ola Serneke
Titel: VD, Serneke Group

Presentation 2016:  Framtidens byggande, boende och ägarskap
Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Genom samverkan med andra parter hittar vi synergier och skapar möjligheten att få ut bästa möjliga slutresultat. Men för att komma dit behövs också genomförandekraft, engagemang och energi. Det är dags att göra verklighet av alla visioner, behov och fina ord – vi måste kavla upp ärmarna och få saker att börja hända.

Citat: ”Att få möjlighet att träffa både kund, kravställare, beslutsfattare, möjliggörare och genomförare på ett och samma ställe är unikt. Därför är vi här.”

Bakgrund:

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag.

Serneke arbetar med såväl kommersiella fastigheter för handel och industri, som offentlig miljö och bostäder. Genom mångårig erfarenhet av samhällsprojekt och stort fokus på integration och nytänkande bidrar vi ständigt till samhällets utveckling.

Inom senior-och äldrebostadsmarknaden har vi erfarenhet av flera projekt där det ställts höga krav på tillgänglighet, boendemiljö och flexibla lösningar. I våra egenutvecklade projekt lägger vi stor vikt vid att hitta rätt samarbetspartners för att få synergieffekter och kunna skapa långsiktigt hållbara seniorbostäder, både vad gäller ekonomi, miljö och sociala aspekter. Allt med människan i fokus.

www.serneke.se

serneke-logo-black