Skoog, Göteborgs Universitet

ingmar_skoog_sTalare: Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet
Titel: professor i psykiatri vid Göteborgs universitet

Citat: ””

Deltagande 2017: Människan
Det nya åldrandet – dagens pensionär en helt annan än gårdagens

De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den här session lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter med medicinska, socialantropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.

Bakgrund:

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Han har arbetat med befolkningsstudier av äldre i Göteborg sedan 1984 och leder forskningsgruppen för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska akademin. Ingmar Skoog har publicerat fler än 300 vetenskapliga arbeten och hör till världens ledande forskare inom sitt forskningsfält.