Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

Sven_Thidevall_smallTalare: Sven Thidevall
Titel: Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

Citat:”Ett värdigt bemötande inkluderar hela människan, kropp och själ och ande. Värdighet kan bidra till att pensionärsåren blir den tid, då livspusslet börjar gå ihop och bilda en vacker helhet.”

Presentation 2015/Dag 1

Nog finns det mål och mening i vår färd
En betraktelse över livsvandringen under pensionärsåren. Presentationen behandlar de existentiella frågornas betydelse för livsmening och livskvalitet. Hur kan äldreboendet underlätta ett livsbejakande arbete med frågorna om mål och mening?
ladda ner presentationsmaterial >> pdf_small

Sven Thidevall, född 1949, gift, bor i Örebro. Prästtjänster i Stockholms stift. Disputerade 2000, lektor vid Uppsala universitet. Stiftsadjunkt i Strängnäs. Biskop i Växjö. Sedan 2010 åter forskare i Uppsala. Bibliografi i urval: – Inte bara klappar. Julen i arbetet med barn. – Folkkyrkans tid. (2005)- När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt perspektiv. (2003)- Kampen om folkkyrkan. (2000)(1991, tillsammans med Barbro D Thidevall.)