Talare med inriktning Ekonomi

Edvardsson, Professor – Vicerektor Karlstad universitet

Talare: Bo Edvardsson Titel: Professor – Vicerektor Karlstad universitet Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Upplevelsens betydelse Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre. ladda ner presentationsmaterial >> Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi ... [Läs hela texten]

Magnusson, Privatekonom SEB

Talare: Jens Magnusson Titel: Privatekonom SEB Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Framtidssäkra välfärden Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ... [Läs hela texten]

Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

Talare: Fredrik Nilsson Titel: Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Strategi, styrning och konkurrenskraft Möjligheter och utmaningar i servicesektorn ©foto: Pia Nordlander ladda ner presentationsmaterial >> Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt ... [Läs hela texten]

Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

Talare: Ingemar Rindstig Titel: Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY Presentation 2016: Privatekonomi och betalningsförmåga Medlem i debattpanel 2016 Presentation 2015/Dag 2: Skattesystemets betydelser – risker och möjligheter Olika ingrediensers betydelser för äldres boende, reavinstbeskattningen, s.k. flyttskatt, ... [Läs hela texten]