Talare med inriktning Fastighet

Arkitekter, byggare, förvaltare eller utvecklare av fastigheter

Ahlström, VD CLA Sweden AB

Talare: Petter Ahlström Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen Citat:"Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator" Inledningsanförande Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas ... [Läs hela texten]

Andersson, Arkitekt White

Talare: Ylva Andersson Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Presentation 2016: Goda boendealternativ, inspirerande till positiv boendekarriär Belysande av goda exempel från innovativa bostäder, arkitektur ... [Läs hela texten]

Batljan, Vice VD – Rikshem

Talare: Ilija Batljan Titel: Vice VD – Rikshem Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Drivkrafter för fler äldrebostäder Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut? ladda ner ... [Läs hela texten]

Berggren, VD Hemsö

Talare: Per Berggren Titel: VD Hemsö Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Helheten som leveransstrategi Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboende-området. Ta del av företagets erfarenheter från den tyska marknaden och vad vi kan lära i Sverige av deras perspektiv på ... [Läs hela texten]

Clase, Arkitekt White

Talare: Susanne Clase Titel: Arkitekt White Citat:"Sverige behöver goda exempel på boendealternativ för äldre. Vi vill skapa ett unikt trygghetsboende där aktivitet och gemenskap står i fokus." Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv ... [Läs hela texten]

Drackner, Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor

Talare: Annelie Drackner Titel: Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor Citat:"Vi vill forma vanliga bostäder för äldre med svängrum och guldkant på  tillvaron. Äldre vill bo tryggt och snyggt! Vi har i detta nu att tillgodose en kräsen, designmedveten 40-talistgeneration som är vana att kunna påverka sin situation. Det ... [Läs hela texten]

Eberil, Seniorgården

Talare: Nils Eberil, Seniorgården AB Titel: Avdelningschef Seniorgården AB, Region Väst Citat: "" Deltagande 2017: Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal ... [Läs hela texten]

Emanuelsson, VD – Micasa

Talare: Patrik Emanuelsson Titel: VD – Micasa Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Ombyggnad – Från Servicehus till Trygghetsboende Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus ... [Läs hela texten]

Hartmann, VD Familjebostäder i Göteborg

Talare: Per-Henrik Hartmann Titel: VD Familjebostäder i Göteborg Citat: "Seniorvärldskonferensen är ett utmärkt tillfälle att få inspiration, dela och få kunskap. Man träffar många engagerade personer som arbetar för de äldres situation i samhället" Presentation 2016: Boendepreferenser och betalningsvilja Många människor ser en trygghet ... [Läs hela texten]

Henninge, Analyschef – NAI Svefa

Talare: Åsa Henninge Titel: Analyschef – NAI Svefa Citat:"Med det stora fastighetsinnehav som det offentliga sitter på och en allt hetare marknad för samhällsfastigheter där institutionella ägare är beredda till investeringar sitter många kommuner och landsting på trumf. Samhällsfastigheter kan bli ett medel för investeringar i nya bostäder ... [Läs hela texten]

Nagel, Fastighetschef Tyskland – Hemsö

Talare: Jens Nagel Titel: Fastighetschef Tyskland – Hemsö Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Projektsamverkan som investeringsmodell – exemplet Tyskland Ta del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden. ladda ner presentationsmaterial >> ... [Läs hela texten]

Ollén, VD – KunskapsPorten

Talare: Joakim Ollén Titel: VD – KunskapsPorten Citat:"Efterhand som livet går ska vi bo bättre och bättre, inte större men smartare, mer attraktiv. Detta är A och O i vår filosofi för trygghetsboende. " Presentation 2015/Dag 2: Nybyggnad – Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm Ta del av erfarenheterna från ett framgångsrikt och nydanande ... [Läs hela texten]

Öquist, Styrelseordförande – Bäckbacka AB

Talare: Nils-Eric Öquist Titel: Styrelseordförande – Bäckbacka AB Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Vad får seniorboendet kosta? Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av ... [Läs hela texten]

Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

Talare: Ingemar Rindstig Titel: Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY Presentation 2016: Privatekonomi och betalningsförmåga Medlem i debattpanel 2016 Presentation 2015/Dag 2: Skattesystemets betydelser – risker och möjligheter Olika ingrediensers betydelser för äldres boende, reavinstbeskattningen, s.k. flyttskatt, ... [Läs hela texten]

Serneke, VD Serneke Group

Talare: Ola Serneke Titel: VD, Serneke Group Presentation 2016:  Framtidens byggande, boende och ägarskap Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Genom samverkan med andra parter hittar vi synergier och skapar möjligheten att få ut bästa möjliga slutresultat. Men för att komma dit ... [Läs hela texten]