Talare med bakgrund inom forskning

Ahlström, VD CLA Sweden AB

Talare: Petter Ahlström Titel: VD CLA Sweden AB och grundare SeniorVärldskonferensen Citat:"Vi tar rollen som idébärare och projektkoordinator" Inledningsanförande Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för årets SeniorVärldskonferens 2017. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas ... [Läs hela texten]

Andersson, tekn Dr & Arkitekt, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

Talare: Morgan Andersson Titel: Tekn Dr. Arkitekt SAR/MSA – Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur Citat:"Boende för äldre - bygger vi verkligen vad brukarna efterfrågar?" Presentation 2015/Dag 2: Boende för äldre – planering och användning Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida ... [Läs hela texten]

Bjelke, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospita

Talare: Börje Bjelke Titel: Prof., M.D., Ph.D., Overlege, Specialist in Geriatrics Dept. of Neurology, Akershus University Hospital and Div. of Medicine and Laboratory Sciences, University of Oslo Citat: I mitt dagliga kliniska arbete på minnesmottagningen ser jag resultatet av riskfaktorhantering och åldersoptimering ur medicinsk synvinkel. ... [Läs hela texten]

Edvardsson, Professor – Vicerektor Karlstad universitet

Talare: Bo Edvardsson Titel: Professor – Vicerektor Karlstad universitet Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Upplevelsens betydelse Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre. ladda ner presentationsmaterial >> Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi ... [Läs hela texten]

Fagerberg, Professor – ESH

Talare: Ingegerd Fagerberg Titel: Professor – Ersta Sköndal Högskola Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Ethics, relationship and leadership The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care ... [Läs hela texten]

Fellesson, Docent Karlstad universitet

Talare: Markus Fellesson Titel: Docent Karlstad universitet Deltagande 2017: Arkitektur /Design I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design?  Utdelare av AWARD - Presentation från resa till Leisure Care University, ... [Läs hela texten]

Lindahl, Docent Chalmers universitet

Talare: Göran Lindahl Titel: Docent Chalmers universitet Citat:"Det ställs allt högre krav på de lokaler vi hyr, besöker eller äger. De ska bidra till våra upplevelser, vara nyttiga och ge ett värde. Vi handlar således inte bara kvadratmeter, vi handlar värden och möjligheter, både vad gäller verksamhetslokaler och bostäder. Den marknad som ... [Läs hela texten]

Lindahl, Fil dr psykologi – FoU i Väst/GR

Talare: Lisbeth Lindahl Titel: Fil dr psykologi, FoU i Väst/GR Citat: "Boendet är en viktig livsmiljö för äldre och en fråga som berör oss alla. Konferensen är ett gyllene tillfälle till dialog kring hur vi bidrar till det" Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både ... [Läs hela texten]

Malmqvist, Biträdande professor Chalmers

Talare: Inga Malmqvist Titel: Biträdande professor Arkitektur, Chalmers tekniska högskola  Citat: "För att jag som forskare och lärare i arkitektur arbetar med att utveckla bättre bostäder för seniorer." Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både tjänstemän och invånare ... [Läs hela texten]

Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

Talare: Fredrik Nilsson Titel: Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Strategi, styrning och konkurrenskraft Möjligheter och utmaningar i servicesektorn ©foto: Pia Nordlander ladda ner presentationsmaterial >> Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt ... [Läs hela texten]

Nylander, Chalmers CBA

Talare: Ola Nylander Titel: Konstnärlig professor, föreståndare för Centrum för boendets arkitektur Citat: "" Deltagande 2017: Arkitektur och design – hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet? I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur ... [Läs hela texten]

Skoog, Göteborgs Universitet

Talare: Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet Titel: professor i psykiatri vid Göteborgs universitet Citat: "" Deltagande 2017: Människan Det nya åldrandet - dagens pensionär en helt annan än gårdagens De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den ... [Läs hela texten]

Zippel, Professor Hochschule 21 gGmbH

Talare: Prof. Dr. Sabine Zippel Titel: Prof./hochschule 21 gGmbH and owner/ SZm Citat: "I'm looking forward to exchanging and developing new ideas on an international level for the best result on the future living conditions of the older generation." Presentation 2016: Framtidens byggande, boende och ägarskap Developed a housing model, ... [Läs hela texten]