Talare med bakgrund inom Landsting eller kommun

Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd Göteborg

Talare: Ann Catrine Fogelgren (L) Deltar 2016 i Debattpanel Bakgrund: Ann Catrine Fogelgren är utbildad socionom och bor i Linnéstaden i centrala Göteborg. Hon valdes till ledamot av fullmäktige 2002 och blev biträdande kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i augusti 2010. Sedan valet 2010 är hon även ledamot av Kulturnämnden i Göteborg ... [Läs hela texten]

Hermansson, Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

Talare: Marianne Hermansson Titel: Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Bra bostäder – bättre liv En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar. ladda ... [Läs hela texten]

Lindahl, Fil dr psykologi – FoU i Väst/GR

Talare: Lisbeth Lindahl Titel: Fil dr psykologi, FoU i Väst/GR Citat: "Boendet är en viktig livsmiljö för äldre och en fråga som berör oss alla. Konferensen är ett gyllene tillfälle till dialog kring hur vi bidrar till det" Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både ... [Läs hela texten]

Odhner, Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun

Talare: Miguel Odhner Titel: Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun Citat: "Alla har rätt att känna sig trygg när man blir äldre, så är det inte idag! Genom att delta kan jag öka min och andras kunskap för att bygga en bättre framtid, för alla." Presentation 2016: Att tänka nytt och innovativt kring seniorer och bostäder! Utmaningen ... [Läs hela texten]

Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting

Talare: Håkan Sörman Titel: VD – Sveriges Kommuner och Landsting Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden ... [Läs hela texten]