Talare med bakgrund inom en myndighet

Hägred, Expert – Boverket

Talare: Ulrika Hägred Titel: Expert Boverket Citat:"Jag och ser tillgången på bra bostäder för människor i olika skeden av livet som en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Det gäller att skapa förutsättningar för människor att ordna sina liv på ett bra sätt och då är bostaden en nyckelfråga. – Inte minst för äldre personer, som ofta tillbringar ... [Läs hela texten]

Hermansson, Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

Talare: Marianne Hermansson Titel: Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Bra bostäder – bättre liv En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar. ladda ... [Läs hela texten]

Lindahl, Fil dr psykologi – FoU i Väst/GR

Talare: Lisbeth Lindahl Titel: Fil dr psykologi, FoU i Väst/GR Citat: "Boendet är en viktig livsmiljö för äldre och en fråga som berör oss alla. Konferensen är ett gyllene tillfälle till dialog kring hur vi bidrar till det" Presentation 2016: Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där både ... [Läs hela texten]

Wullt, Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Talare: Johan Wullt Titel: Tf. chef Europeiska kommissionens representation i Sverige Citat:"Ett längre och friskare liv ser jag som en stor framgång för individen och för de europeiska samhällena. Men samtidigt medför den åldrande befolkningen med en ökande andel av den äldre befolkningen och en betydande minskning i andelen ungdomar och ... [Läs hela texten]