Talare med bakgrund inom en organisation

Bölander, Förbundsordförande SKPF

Talare: Berit Bölander Titel: Förbundsordförande SKPF - Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund Deltar 2016: Debattpanel Bakgrund: Berit Bölanders yrkesliv har handlat mycket om facklig-politiskt engagemang i arbetarrörelsens organisationer. Ett engagemang som bland annat burit till flera roller inom Kommunal, och omgångar som ... [Läs hela texten]

Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd Göteborg

Talare: Ann Catrine Fogelgren (L) Deltar 2016 i Debattpanel Bakgrund: Ann Catrine Fogelgren är utbildad socionom och bor i Linnéstaden i centrala Göteborg. Hon valdes till ledamot av fullmäktige 2002 och blev biträdande kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i augusti 2010. Sedan valet 2010 är hon även ledamot av Kulturnämnden i Göteborg ... [Läs hela texten]

Persson, Ordförande PRO

Talare: Curt Persson Titel: Ordförande PRO Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Räcker pengarna Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området. ladda ner presentationsmaterial >> ... [Läs hela texten]

Rogestam, Ordförande SPF Seniorerna

Talare: Christina Rogestam Titel: Ordförande SPF Seniorerna Citat:"Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt - men framförallt bygg!" Presentation 2015/Dag 1 Seniorernas boendeförväntningar SPF företräder 270 000 av Sveriges seniorer. Vilka tankar diskuteras rörande medlemmarnas boendevillkor och ekonomiska förutsättningar att påverka och ... [Läs hela texten]

Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting

Talare: Håkan Sörman Titel: VD – Sveriges Kommuner och Landsting Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden ... [Läs hela texten]

Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

Talare: Sven Thidevall Titel: Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan Citat:"Ett värdigt bemötande inkluderar hela människan, kropp och själ och ande. Värdighet kan bidra till att pensionärsåren blir den tid, då livspusslet börjar gå ihop och bilda en vacker helhet." Presentation 2015/Dag 1 Nog finns det mål och mening i vår färd En ... [Läs hela texten]

Thörnevik, VD – Föreningen Blomsterfonden

Talare: Ulf Thörnevik Titel: VD – Föreningen Blomsterfonden Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Idealiteten som drivkraft Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan? ladda ner ... [Läs hela texten]

Von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna

Talare: Fredrik Von Platen Titel: Sakkunnig i boendefrågor SPF Seniorerna Citat: "Raka rör i stället för flyttkedjor" Presentation 2016: Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service.  ... [Läs hela texten]