Talare med bakgrund inom en organisation

Bölander, Förbundsordförande SKPF

Talare: Berit Bölander Titel: Förbundsordförande SKPF - Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är ... [Läs hela texten]

Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd Göteborg

Talare: Ann Catrine Fogelgren (L) Deltar 2016 i Debattpanel Bakgrund: Ann Catrine Fogelgren är utbildad socionom och bor i Linnéstaden i centrala Göteborg. Hon valdes till ledamot av fullmäktige 2002 och blev biträdande kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i augusti 2010. Sedan valet 2010 är hon även ledamot av Kulturnämnden i Göteborg ... [Läs hela texten]

Hagman, Kristdemokraterna

Talare: Hampus Hagman Titel: stabschef för Kristdemokraterna, Göteborg och ansvar där bland annat för budgetfrågor och bostadsfrågor Citat: "Valfrihet och värdighet" Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är ... [Läs hela texten]

Kamne, Miljöpartiet

Talare: Ulf Kamne Titel: vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad Citat: " Drömmer om att alla ska kunna välja en värdig bostad med det stöd de behöver och jobbar för att göra det möjligt." Deltagande 2017: Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av ... [Läs hela texten]

Persson, Ordförande PRO

Talare: Curt Persson Titel: Ordförande PRO Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Räcker pengarna Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området. ladda ner presentationsmaterial >> ... [Läs hela texten]

Rogestam, SPF Seniorerna

Talare: Christina Rogestam Titel: F.d Ordförande SPF Seniorerna Citat:"Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt - men framförallt bygg!" Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för ... [Läs hela texten]

Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting

Talare: Håkan Sörman Titel: VD – Sveriges Kommuner och Landsting Citat:"" Presentation 2015/Dag 1: Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden ... [Läs hela texten]

Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

Talare: Sven Thidevall Titel: Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan Citat:"Ett värdigt bemötande inkluderar hela människan, kropp och själ och ande. Värdighet kan bidra till att pensionärsåren blir den tid, då livspusslet börjar gå ihop och bilda en vacker helhet." Presentation 2015/Dag 1 Nog finns det mål och mening i vår färd En ... [Läs hela texten]

Thörnevik, VD – Föreningen Blomsterfonden

Talare: Ulf Thörnevik Titel: VD – Föreningen Blomsterfonden Citat:"" Presentation 2015/Dag 2: Idealiteten som drivkraft Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan? ladda ner ... [Läs hela texten]

Von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna

Talare: Fredrik Von Platen Titel: Sakkunnig i boendefrågor SPF Seniorerna Citat: "Raka rör i stället för flyttkedjor" Presentation 2016: Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service.  ... [Läs hela texten]