Hägred, Expert – Boverket

Ulrika-Hagred_smallTalare: Ulrika Hägred
Titel: Expert Boverket

Citat:”Jag och ser tillgången på bra bostäder för människor i olika skeden av livet som en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Det gäller att skapa förutsättningar för människor att ordna sina liv på ett bra sätt och då är bostaden en nyckelfråga. – Inte minst för äldre personer, som ofta tillbringar mer tid i hemmet. Kommunerna behöver verktyg för att kunna möta efterfrågan från den växande gruppen äldre på bostadsmarknaden

Presentation 2016:

Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” föreslår åtgärder som ger förutsättningar för seniorer att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. Fler bostäder som fungerar att åldras i frigör prisvärda alternativ för andra grupper.

Presentation 2015/Dag 2:

Allt fler äldre – utmaningar i bostadsförsörjningen
Utredningen om bostäder för äldre syftar till att underlätta för äldre personer på bostadsmarknaden och förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara bostadsförsörjningen för de äldre.

Bakgrund:

Ulrika Hägred arbetar som expert på Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, med frågor som rör bostadsförsörjning, socialt hållbar stadsutveckling och förnyelse av utsatta bostadsområden. Under 2014/15 var hon tjänstledig för att kunna axla rollen som huvudsekreterare i den statliga utredningen om bostäder för äldre. Betänkandet Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85) överlämnades till bostadsministern och socialministern i oktober 2015.

Boverket