Von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna

Talare: Fredrik Von Platen
Titel: Sakkunnig i boendefrågor SPF Seniorerna

Citat: ”Raka rör i stället för flyttkedjor”

Presentation 2016:
Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service. 

Bakgrund:
Ordförande och en av initiativtagarna till omtalade Karlskronas seniorhusförening som bildades 2004 och författare till ”Handbok för seniorboende”, av många betraktad som ”bibel” i ämnet hur man skapar ett seniorboende på den egna orten. Fredrik von Platen förenar en lugn och ödmjuk framtoning med debattlust. Nuvarande roll som SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor.

SPF_Logo_RGB