Westerholm (L), Riksdagsledamot

barbro_westerholm_smallTalare: Barbro Westerholm
Titel: Riksdagsledamot- (L)

Citat:”Jag vill medverka för att bekämpa åldersdiskrimineringen och lyfta fram årsrika människor som den tillgång de är men också deras behov.

Deltagande 2017: Debattpanel – summering av dagen
Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?

Presentation 2016:
Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser mycket olika ut bl.a. beroende på tidigare tidigare yrkesliv. Kvinnor generellt har sämre ekonomi vilket bl.a påverkar deras boende och tillgång på service.
Medlem i paneldebatt 2016

Presentation 2015/Dag 2:

Företeelsen Trygghetsboende
Vad är det som skapar efterfrågan på boenden riktade mot äldre? Intentionerna bakom införandet av modellen ”Trygghetsboende” på den svenska bostadsmarknaden.

Bakgrund:

Barbro Westerholm, född 16 juni 1933 i Stockholm, är en svensk läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot för Liberalerna.

Barbro Westerholm tog med.lic. 1959, med.dr 1965 och blev docent vid Karolinska Institutet 1965. Hon var medicinalråd vid Socialstyrelsen 1971–1974, medicinsk expert vid Apoteksbolaget 1974–1979, generaldirektör för Socialstyrelsen 1979–1985 och adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1986–1989. Hon var riksdagsledamot för Folkpartiet 1988–1999 och är sedan 2006 åter ledamot i riksdagen. Hon var också ordförande för Sveriges Pensionärsförbund 1999–2005. Hon mottog 2004 Hedeniuspriset och ingick 2005 i Humanisternas förbundsstyrelse.