Mötesplatsen för ett härligare liv som senior

Vi har som målsättning att samla branschen med de som vill skapa förutsättningar för ett bättre liv som senior.

Vi samlar branschen

Vi är forumet som samlar människorna som har möjlighet att påverka vår framtid. På temat åldrande diskuterar vi och driver frågor kring samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa.

Innovation

Teknik som ger trygghet och förenklar vardagen

Tryggt, säkert och attraktivt boende

De bästa förutsättningar för ett tryggt äldereliv

Hälsa & välmående

Här diskuterar vi runt ämnen såsom hälsa och välmående och presenterar den senaste  forskningen om vad som främjar ett längre och friskare liv såväl fysiskt som psykiskt.

Forskning för vår framtid

Senaste forskningsrönen möter praktiken

SeniorVärlden är ett nätverk på temat åldrandets konsekvenser utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa som driver debatt, understödjer och skapar kunskap som främjar samhällets utveckling för seniorers välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet.

Frågor som vi driver

Vi brinner för alla frågor som kan främja samhällets utveckling för seniorer utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig aspekt för oss är att alla seniorer är olika och har olika behov och intressen.

Exempel på frågor vi driver:

  • Hur kan samhället motverka ofrivillig ensamhet?
  • Hur kan vi stimulera samhällets prioritering för flera olika boendemiljöer och bostäder som motsvarar efterfrågan och behov?
  • Dagens och morgondagen välfärdsteknik, motsvarar det efterfrågan och behov hos seniorerna?

 

Det här är Seniorvärlden

SeniorVärlden är en är politiskt, ideologiskt och religiöst obunden, ideell förening som driver debatt och väcker frågor som främjar samhällets utveckling för seniorers välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet.

Utifrån temat åldrandets konsekvenser driver nätverket debatt och sprider kunskap utifrån en trippel-helix ansats, bl.a. genom att sammanföra representanter för politik, näringsliv och akademi.

Vad händer i år

Alla kommande aktiviteter hittar du under fliken aktiviteter. Ta en titt så att du inte missar någor spännande!

Det här är SeniorVärlden

SeniorVärlden är en ideell förening med bred kunskap och profession i syfte att förmedla kunskap och forskning för lärande och utveckling inom området seniorer. Vi arbetar för att du och jag ska kunna njuta av livet även när vi blir äldre.

SeniorVärlden samlar branschen av bostadsaktörer och visar goda exempel på boende för seniorer och äldre.

SeniorVärlden är ett forum som driver tvärsektoriella frågeställningar på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, hälsoaspekter och innovation.

Kom med på vår resa!

Hur vi arbetar

SeniorVärldens medlemmar arbetar aktivt tillsammans genom nätverket och driver debatt och väcker frågor som främjar samhällets utveckling för seniorer. Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter genom utbildningar, seminarier och konferenser.

Samhällsbyggnad

Utveckling av åldersvänliga miljöer och attraktiva boendeformer anpassade för seniorer.

Service

Service och tjänster som gör det enklare att kunna leva ett gott äldereliv.

Innovation

Vi gillar innovativa lösningar som på riktigt förenklar livet som senior.

Träning och hälsa

De senaste rönen hur du kan påverka att leva ett längre och friskare liv.

Vår verksamhet syftar till att

  • att driva debatt och väcka frågor som kan främja samhällets utveckling för seniorer
  • att understödja forskning och aktivt medverka till skapandet av kunskap som främjar samhällets utveckling för seniorer
  • att sprida kunskap om utveckling av goda boendemiljöer och bostäder som kan möta seniorers behov, intressen och möjligheter att välja
  • att främja samverkan och utbyte av kunskap och erfarenheter i enighet med föreningens målsättning
  • att tjäna som remissinstans för stat, regioner och kommuner i frågor som faller inom föreningens målsättning